Adresár klubov

členovia bez klubovej príslušnosti

Dom dôchodcov
Hrnčiarska č. 44
902 01 Pezinok

GR Železníc SR
Klemensova 8
Bratislava

Dobrovičova 14
Bratislava – študentský domov
1. posch.
http://chess.jogo.sk/
tréningy: piatky po 17:00 (nepravidelne)

ul. Dr. Kautza 11
Svätý Jur

Bázovského 4
Dúbravka - Bratislava
http://chess.czweb.org/Tatran/
tréningy: piatok, 17,00 – 22,00

Budova Dopravného podniku a.s.
Olejkárska 1
Bratislava
http://www.dpb.sk/Sach/Sach.htm

UKSUP
Matúškova 21
Bratislava

Dom kultúry Ružinov
Ružinovská 28
1. Poschodie
č.104

Budova Doprastav a.s.
Drieňová 27
Bratislava
http://www.skdps.com
tréningy: piatok 15.00 - 17.00 mládež, po 17.00 dospelí

FMFI UK
Mlynská Dolina
Bratislava
http://www.sprite.edi.fmph.uniba.sk/sach/

Kultúrny dom Ľ. Štúra
Sokolská 8
900 01 Modra
http://www.skmodra.sk/
tréningy: piatky

Mestské kultúrne stredisko
Nám. 1.mája 2
Senec

Budova F-Centra
Istrijská 4
841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves

Pošta: Repašského 5, Bratislava 841 02
Hracia miestnosť: KC Fontána, Dúbravka, Bratislava
Web: www.dubravan.eu

Pokročilí:
Piatky 17:00 – 19:30, KC Fontána, Ožvoldíkova 12, Ba, celoročne

Ladislav Šipeky, predseda
Milan Belák, podpredseda
Peter Lukáč, podpredseda
Ivan Straka, OP Družstva

Bratislava
Vlče Hrdlo 50
v budove internátu
(prízemie za vrátnicou v ľavo na konci chodby)

Denný penzión
ul. Dlhá 26
Ivanka pri Dunaji

Klub dôchodcov Krasňany(Krasňanská beseda)
Kadnárova 19, Bratislava - Rača