Vážení členovia šachových klubov BŠZ,
radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy. Tento čin v žiadnom prípade neovplyvní výšku Vašich príjmov, nebude Vás to stáť nič, len časť Vami už zaplatenej dane, ktorá by inak skončila v štátnom rozpočte, bude presmerovaná na účet BŠZ. Môžete pomôcť podporiť tak rozvoj šachu v našom regióne.
Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.
 
Poukážete Vaše 2% v prospech BŠZ. Následne napíšte e-mail na adresu vvbsz@googlegroups.com s informáciou, akú sumu ste poukázali a akému klubu si želáte touto formou pomôcť. BŠZ poukáže 80% sumy Vami uvedenému klubu, zvyšných 20% použije na svoje aktivity. Vopred ďakujeme za poukázanie 2% z dane - pomôžete Vášmu klubu i rozvoju šachu v regióne!
 
Ďakujeme.

Súhlas so zaslaním údajom prijímateľovi