Zápisnice zo schôdzí VV BŠZ

Zápisnica č. 2 /2023 Zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 20.06.2023 od 18.30 hod
Zápisnica č. 1 /2023 Zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 13.02.2023 od 19.00 hod
Zápisnica č. 4 /2022 Zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 7.11.2022
Zápisnica č. 3/2022 zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 15.6.2022
Zápisnica č. 2/2022 zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 11.1.2022
Zápisnica č. 8/2021 zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 21.04.2021
Zápisnica č. 7/2021 zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 14.01.2021
Zápisnica č. 1/2021 zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 1.9.2021
Zápisnica č. 6/2020 zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 19.08.2020
Zápisnica č. 4/2019 zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 25.06.2019
Zápisnica č. 3/2019 zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 28.02.2019
Zápisnica č. 2/2018 zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 3.12.2018
Zápisnica č. 1/2018 zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 25.7.2018
Zápisnica č. 10/2018 zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 06.02.2018
Zápisnica č. 9/2017 zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 07.11.2017
Zápisnica č. 8/2017 zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 08.08.2017
Zápisnica č. 7/2017 zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 04.04.2017
Zápisnica č. 6/2016 zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 19.12.2016
Zápisnica č. 5/2016 zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 06.10.2016
Zápisnica č. 4/2016 zo zasadnutia Výkonného výboru BŠZ konaného dňa 09.08.2016
 
 
Powered by Phoca Download