Sídlo Bratislavského šachového zväzu

Bratislavský šachový zväz
Junácka 6
831 04 Bratislava

Korešpondenčná adresa Bratislavského šachového zväzu

Bratislavský šachový zväz - sekretariát
Tranovského 2
841 02 Bratislava

 

Predseda Bratislavského šachového zväzu

Meno Kontakt
Martin Sklár +421 917 714 222, sklar_m@centrum.sk
 

Výkonný výbor

# Meno Kontakt Funkcia
1 Martin Sklár +421 917 714 222, sklar_m@centrum.sk predseda
2 Ján Kišon +421 949 364 826, jan.kison@gmail.com člen
3 Eduard Šimkovič +421 915 227 775, esimkovic@googlemail.com člen
4 Norbert Meszáros norbert.meszaros1203@gmail.com člen

 

Kontrolór

Meno Kontakt
František Goga  

 

Športovo technická komisia

# Meno Kontakt Funkcia
1 Ján Kišon +421 949 364 826, jan.kison@gmail.com Predseda
2 Marek Horváth 0903 709 805, marek3horvath@gmail.com riaditeľ 3. ligy
3 Michal Vrba 0903 793 013, mishik81@gmail.com riaditeľ 4. ligy
4 Ľuboslav Škoviera 0911 238 723, skoviera.luboslav@gmail.com riaditeľ 5. ligy A11
5 Tomáš Vrbiar 0948 072 566, vrbiar.tomas@gmail.com riaditeľ 5. ligy A12
6 Ladislav Šipeky ladislav@sipeky.sk, 0903 214 201 zástupca rozhodcov
7 Eduard Šimkovič +421 915 227 775, esimkovic@googlemail.com člen

 

Komisia mládeže

# Meno Kontakt
1 Stanislav Vlček +421 910 623 563, wlk1977@yahoo.com
2 Norbert Meszáros norbert.meszaros1203@gmail.com
     

 

 

Rada Bratislavského Šachového Zväzu

# Meno Klub Funkcia
1 Igor Poláčik ŠK Doprastav Bratislava predseda
2 Viktor Mikulášek ŠK Krasňany člen
3 Ľuboslav Škoviera Tatran Bratislava člen
4 Milan Beňo ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava člen
5 Anton Ludwig ŠK Senec člen
6 Michal Kučera ŠK STRELEC Devínska Nová Ves člen
7 Miroslav Petrek ŠK Slovan Bratislava člen
8 Adam Struhár ŠK Dúbravan Bratislava člen
9 Martin Šándor KŠN Bratislava podpredseda
       
       

 

Komisia rozhodcov
# Meno Kontakt
1 Ladislav Šipeky +421 903 214 201, ladislav@sipeky.sk
2    
3    

 

Správa webu
# Meno Kontakt
1 Miroslav Bednár mirobednar@yahoo.com