VV BŠZ vyhlasuje konkurzy na usporiadanie šachových podujatí Bratislavského kraja na rok 2024. V prílohe zasielam konkurzné podmienky na usporiadanie:

·         Majstrovstvá Bratislavského kraja v praktickom šachu jednotlivcov 2024

·         Majstrovstvá Bratislavského kraja v rapid šachu jednotlivcov 2024

·         Majstrovstvá Bratislavského kraja v rapid šachu 4-členných družstiev 2024

·         Majstrovstvá Bratislavského kraja v bleskovom šachu jednotlivcov 2024

·         Majstrovstvá Bratislavského kraja v rapid šachu žiakov, žiačok ZŠ a študentov, študentiek SŠ jednotlivcov 2024/25

 

Prihlášky do konkurzov s návrhom propozícií turnaja posielať predsedovi BŠZ a predsedovi ŠTK BŠZ do 31.3.2024 vrátane. Na prihlášky doručené po termíne nebude braný zreteľ:

·         Martin Sklár (Predseda BŠZ): sklar_m@centrum.sk

·         Ján Kišon (Predseda ŠTK BŠZ): jan.kison@gmail.com

 

S pozdravom,

 

Ján Kišon

jan.kison@gmail.com